Aino × A creative digital studio

54ek1sj4e9nn!zmmpz49jrmn

Så bygger Aino världens snabbaste e-handel

E-handelssiter har länge varit kontrollerade av enkapsulerande system som färgat av sig på användarupplevelsen och definerat dagens konventioner därigenom. Detta är någonting som vi på Aino vill förändra — vi tror långsiktigt på att sätta varumärket först och driva kvalitativ digital handel i samspel med varumärkets värderingar, identitet och erbjudande snarare än att presentera en konverteringsoptimerad lagerkatalog på nätet.

Dagens konsumenter rör sig fritt mellan snabbrörliga digitala domäner och nya trender och beteenden skapas hela tiden. För att kunna möta dessa och utmana gamla sanningar behöver tekniken förflyttas från monoteistiska helhetslösningar till en modulär API-ekonomi, där ett nätverk av utbytbara plattformar och system kan vävas samman i en användarupplevelse som sträcker sig förbi katalogpresentationen mot en mer rättvis bild av varumärkets DNA.

Vårt fokus i detta är att möjliggöra organisk utveckling av teknik för varumärken genom handeln där vi kan koppla på eller byta ut moduler i framtiden — och samtidigt garantera performance, stabilitet och säkerhet för redaktörer och slutkonsumenter.

Varför är det så viktigt med performance?

Hastighet och laddningstider är enligt undersökningar den största anledningen till frustration och negativ användarupplevelse hos besökare av digitala tjänster och e-handelssiter.

Men det är mer än så – en buggfri, snabb och följsam användarupplevelse är vad besökaren förväntar sig av ett premiumvarumärke som agerar digitalt idag. Det visar sig även att när man pushar extrem performance så kommer mycket annat på köpet, som t.ex bra SEO, tillgänglighet och stabilitet.

Hur går man till väga?

Idén är ganska enkel i grunden - man minimerar tiden det tar att hämta information ner till minsta möjliga millisekund. Och för att göra det behöver data, bilder, fonter, media och presentation/styrkoder finnas tillgängliga så nära användaren som möjligt, dygnet runt. Dessutom ska dom bara levereras vid behov i bakgrunden, utan att användarupplevelsen påverkas negativt.

När man bygger små, visuellt drivna webbplatser är performance oftast inte en speciellt stor utmaning. Men när man bygger större, data-drivna e-handelssiter där många parter är inblandade och där performance och SEO är mycket viktigt, behöver man ha en välfungerande strategi för hur datan hämtas, levereras och presenteras.

Några faktorer man behöver fundera på är:

 1. Hur kan vi få rätt data att finnas tillgänglig direkt, utan att vara beroende av databaser?
 2. Hur ska datan kunna renderas i webbläsaren omedelbart utan att vänta på javascript som evalueras eller externa tjänster?
 3. Hur kan vi använda javascript för att dekorera användarupplevelsen visuellt och göra t.ex navigationen mellan sidor ännu snabbare?

Förutom dessa frågeställningar, som i sig är ganska svåra att lösa speciellt för e-handel, behöver vi även ta hänsyn till följande utmaningar:

 • Leverera optimerade bilder via CDN i många storlekar & format beroende på förutsättningar
 • Läsa in media och bilder vid exakt rätt tillfälle - när användaren behöver dom men utan att innehållet “hoppar” under inladdningen
 • Ge redaktörer möjlighet att kunna förhandsgranska och publicera ny content i samma kontext
 • Ge sökmotorer och besökare med långsam internetuppkoppling en bra upplevelse
 • Skapa en modern och flexibel utvecklingsmiljö som inte begränsar UX eller framtida redesigns

Utmaningar för e-handeln

En modern e-handelsarkitektur är API-styrd och modulär. Det råder en stark trend som handlar om att släppa taget om helhetslösningar som inte hänger med i utvecklingen och istället satsa på specialiserade moduler som är bäst på det dom gör. T.ex så kan kundtjänst/CRM, kassa/betalväxlar, sökmotor, blog, PIM, sociala medier, fraktväljare, reviews och översättningstjänster agera som självständiga komponenter men ändå fungera tillsammans och bytas ut efter behov.

I en sådan arkitektur ställs vi inför nya utmaningar — och möjligheter. Nu har vi plötsligt ett 10-tal tjänster som förser oss med data, och att vara beroende av att alla dessa kan leverera på millisekundnivå direkt till användaren är naivt och riskabelt. Här har vi en potentiell flaskhals och öppnar upp för riskfyllda beroenden.

Just att kunna ha obegränsade datakällor från olika APIer och samtidigt kunna leverera storskalig, global performance samt verktyg för redaktörer att kunna förhandsgranska i rätt miljö är något som vi försöker lösa genom Ensemble.

Ensemble

Vi på Aino har varit igenom många lösningar genom åren och som utvecklare har vi länge vetat att statisk data är det säkraste och snabbaste sättet att distribuera webbplatser på. Glöm komplicerade systemkartor med databaser, servrar, kostsamma dirftskostnader och uppskalningsrädsla. Statisk distribution ger en vattentät, skalbar webbplats som slår allt annat när det gäller performance.

Men statisk distribution har sitt pris; man måste nu tänka om när det gäller uppdatering av data, förhandsgranskning och deployments, och det är här som Ensemble kommer in. Ensemble är vår lösning som löser dom problemen som statisk data innebär, även för stora e-handelssiter. Med Ensemble kan man t.ex:

 • Fritt använda de tjänster eller plattformar som passar bäst för projektet (så länge det finns ett API)
 • Förhandsgranska ny content i realtid direkt på siten
 • Bygga stage och skicka för godkännande
 • Publicera manuellt eller via automatiserade processer

API-arkitektur för e-handel är komplicerat, men allt pekar på att det är framtiden just på grund av alla fördelar man får genom att kunna välja exakt rätt tjänst för varje del. Ensemble är vår lösning på API-pusslet som samtidigt ger optimal prestanda för slutkunden. Resultatet blir nöjda utvecklare som kan använda sig av moderna, standardiserade verktyg, nöjda designers och UX som får full frihet att representera varumärket och framför allt nöjda kunder vilket ger ökad konvertering och ett starkare digitalt varumärke.

Resultat

Efter att ha lanserat nudiejeans.com mot Ensemble så får vi toppbetyg (90+) av googles pagespeedmätare Lighthouse, samt endast 0.5s inladdningstid enligt Pingdom (en site som mäter laddningstider från olika platser i världen).

Kontakta oss för en demo där vi kan visa upp hur vi använder Ensemble för att toppa performance för bl.a Nudie Jeans och Selected Brands!

Press contact
David Hellsing
david@aino.com
0735 458 432